OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Izdavatelj poklon bona je Argentum d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Klaića 23 (u
nastavku Izdavatelj).
Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju poklon bona. Ovi
opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog Korisnika poklon bona pri korištenju poklon bona
koje uključuje uplate sredstava za poklon bon kao sredstvo plaćanja pri kupnji. Preuzimanjem poklon
bona Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja.
Korištenje poklon bona
1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim
brojem (EAN kodom). Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i
u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u
odredenim poslovnicama Izdavatelja.
2. Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u eurima | kunama je društvo Argentum d.o.o., Ulica Vjekoslava Klaića 23, Zagreb.
3. Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.
5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
6. Pri uplati sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.
7. Najniži mogući iznos uplate na poklon bon je 13,27 €.
8. Kupnja poklon bona može biti na obročnu otplatu prema uvjetima o mogućnosti plaćanja istaknutim
na www.argnetum.hr. Kupnja poklon bona nije moguća uz odgodu plaćanja.
9. Iznos na poklon bonu važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 12 mjeseci od
uplate nepotrošeni iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.
10. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na poklon bonu.
11. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.
12. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.
13. Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U
slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon bona, Argentum
d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon bon ako utvrdi
da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla ili da je poklon bon tako uništen da je
nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona
pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje
izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga
Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon
postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.
14. Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko predočenje poklon bona, s time da se Korisnik
poklon bona pritom nije dužan identificirati. 
15. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima
upoznat.
Obveze imatelja poklon bona
16. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon u bilo kojoj poslovnici Izdavatelja u Republici
Hrvatskoj http://www.argentum.hr/poslovnice
Izuzetak je poslovnica Argentum Zagreb, Vlaška 126. Korisnik poklon bona kupljenog u poslovnici
Argentum Zagreb, Vlaška 126 može koristiti poklon bon isključivo u navedenoj poslovnici.
17. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon samo tako da ga priloži Izdavatelju kao sredstvo
plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon
bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku. Vrijednost kupnje, ne može biti niža od vrijednosti
iznosa na poklon bonu.
Ostale odredbe
18. Na poklon bonu nije dozvoljeno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom poklon
bon će se smatrati nevažećim.